Begeleiding Insula Dei Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann (IDHK) is een zorginstelling met twee locaties in Arnhem. Zij bieden passende zorg en woonruimte voor ouderen met een zorgvraag. Ouderen kunnen op basis van hun wensen en behoeftes kiezen om op het landgoed te wonen of in de binnenstad van Arnhem. De organisatie richt zich op persoonsgerichte zorg.

IDHK heeft de laatste jaren een roerige periode gekend waarbij er groot verloop was op sleutelposities in het management en bestuur. Dit heeft geleid tot onacceptabele kwaliteitsvermindering van de zorg. Uiteindelijk kwam zelfs het bestaansrecht van IDHK in gevaar en vroeg om stevige interventies op alle niveaus. De vraag aan Joris van FRINGE. om het veranderingsproces dat nodig was om IDHK weer op de rails te krijgen te ondersteunen als strategisch coach van Waardigheid en Trots op locatie. De opdracht was duidelijk op welke wijze kan IDHK weer voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en hoe kan de zorgexploitatie weer kostendekkend kan worden.

Wat zegt de opdrachtgever?

“Ik heb Joris KoK leren kennen als een deskundige collega die op een plezierige,ontspannen en zakelijke wijze zaken geregeld krijgt. Joris heeft als strategisch coach binnen het programma Waardigheid en Trots op locatie op vasthoudende wijze het management team en het bestuur van Insula Dei Huize Kohlmann ondersteund bij het maken van een aantal omslagen: de transitie van verzorgingshuis- naar verpleeghuis, het op orde brengen van de bedrijfsvoering, de invoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de fusie met de DrieGasthuizenGroep. Joris werkt hierbij vanuit een eigen visie, zonder de organisatie uit het oog te verliezen. Hij signaleert, analyseert, reflecteert en confronteert waar nodig. Een succesvolle samenwerking waarin we aansprekende resultaten tot stand hebben gebracht.”

Sylvia Van de Beeten

Waardigheid en Trots op locatie

Het programma genaamd Waardigheid en Trots op locatie (WOL) werd doormiddel van drie primaire coaches en Joris als strategische coach ingezet om te ondersteunen bij de veranderopgave. De verschillende zorgteams, het managementteam, de bedrijfsvoering en het leiderschap van IDHK is onder de loep genomen. Na een jaar intensief samenwerken kwam na het bezoek van IGJ naar voren dat er sprake is van flinke verbetering in kwaliteit van de zorg.

Fuseren met Drie Gast Huizengroep

Om de organisatie van IDHK te borgen zodat ook blijvende kwaliteit van zorg kon worden geboden is IDHK in 2021 bestuurlijk gefuseerd met grotere regionale zorginstelling ‘De Drie Gasthuizengroep’.

Door de fusering is IDHK een grotere professionelere organisatie geworden met meer expertise en kennis in eigen huis. Dit is niet alleen goed voor de bewoners van IDHK maar ook voor de zorgmedewerkers. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het interne kwaliteitsbeleid. Zo staat het voldoen aan een kwaliteitskader van alle zorgteams als belangrijkste prioriteit centraal en is de hele kwaliteitsorganisatie op orde. Om de vorderingen van IDHK, nu dus DGG, te blijven ontwikkelen en verbeteren worden er regelmatig audits gehouden op thema’s om te kijken of optimalisaties mogelijk zijn.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Joris!

Contact opnemen

Fringers

Joris Kok

Foto’s