De ontwikkeling van een uniek woonzorgconcept

Pleyade is een zorgorganisatie in de regio Arnhem, Elst en de Liemers. Pleyade biedt liefdevolle zorg en ondersteuning aan cliënten en is een zorgpartner waar cliënten en hun naasten te allen tijde terecht kunnen. Op dit moment is in Arnhem-Zuid de tijdelijke huisvesting voor revalidatiezorg gehuisvest. Op deze locatie ligt de kans om een compleet nieuwe woonomgeving te realiseren, bestaande uit woningen, appartementen en horeca. Ook kunnen mensen hier tijdelijk verblijven en genieten van alle mogelijkheden op het terrein.

In deze ontwikkeling speelt de toekomstige samenwerking met andere partijen een grote rol. Het is belangrijk dat de juiste afspraken worden gemaakt en kennis en kwaliteiten worden gebundeld. Aan Barbara, Chantal en Joris van FRINGE. werd de vraag gesteld om hier een rapport van te maken en een businesscase te ontwikkelen. Het rapport en de businesscase worden gebruikt als uitgangspunt voor de komende stappen binnen deze bijzondere opgave.

Wat zegt de opdrachtgever?

“De samenwerking met Chantal en Barbara was erg fijn. We hadden een strakke planning, maar dankzij de korte communicatielijnen en pragmatische aanpak hebben Chantal en Barbara ervoor gezorgd dat alles binnen de tijd was gerealiseerd. Zij zijn beide kundig en professioneel en weten het verschil te maken door de juiste vragen te stellen om verder te kunnen komen”

Pauline Koop – bestuurssecretaris Pleyade

Blik op de toekomst

Pleyade had behoefte aan een rapportage waarin de aanleiding en het waarom van het project werd omschreven en tevens een uitgewerkte roadmap van de te nemen vervolgstappen. Daarnaast dient de rapportage richting te geven aan de verschillende strategische scenario’s waar uiteindelijk een keuze dient te worden gemaakt uit één van deze beschreven scenario’s. FRINGE. heeft dit met veel enthousiasme opgepakt.

Na de afronding van de terugblik, scenario’s en roadmap, is één scenario uitgewerkt in een uitgebreide businesscase. Binnen de businesscase is dieper ingegaan op de vorm die past bij de samenwerking die nodig is voor de ontwikkeling van het Pleynkwartier.

Werken in een lopend proces
Binnen dit project was het interessant dat het al een lopend proces was waar je middenin komt te staan. Omdat Barbara en Chantal als externen betrokken werden bij het project, brachten zij een frisse blik mee. Een uitdagend vraagstuk binnen het project was met welke samenwerkingsvorm Pleyade kon gaan samenwerken met andere niet zorggerelateerde partijen.

Het was belangrijk om te toetsen of alle betrokken partijen hetzelfde beeld en verwachtingen van de invulling van het concept hadden en het eens waren over de te nemen stappen. FRINGE. heeft bijgedragen aan dit project met deze toetsing in het achterhoofd. Het resultaat van het project is een afwegingsdocument dat het uitgangspunt vormt voor verdere besluitvorming. Daarnaast is er een uitgebreide businesscase ontwikkeld waarin de diensten en samenwerking cijfermatig zijn beschreven. De businesscase kan dienen als ondersteuning voor het verdere proces.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Barbara of Chantal!

Krantenartikel Gelderlander Contact opnemen

Fringers

Barbara de Leeuw

Chantal Brouwer

Foto’s