Tags: Cultuur / Duurzaamheid

Een complex proces aansturen
met oog voor kansen en gebied

In 2017 vond er een gemeentelijke herindeling plaats tussen Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel: gemeente Meierijstad. De ambtenaren werden gehuisvest in Veghel en het bestuurscentrum bleef in Sint Oedenrode. Hierdoor kwam het gemeentehuis van Schijndel vrij, gelegen op een A+ locatie: de Markt. Gemeente Meierijstad wilde dat er een passende invulling gegeven werd aan het gemeentehuis en het iconische pand weer aan de gemeenschap ’teruggegeven’ zou worden. Een vraag die Fringer Barbara de Leeuw op het lijf geschreven is, vanwege haar ruime ervaring in iconisch vastgoed. Zij heeft namelijk al eerder verschil gemaakt binnen dit soort projecten, zoals bij het project voor de herbestemming van een oude sigarettenfabriek in Zevenaar.

“Barbara maakt met haar deskundige inbreng echt het verschil binnen het project. Vooral de wijze waarop ze in heel korte tijd intern en extern de juiste mensen bij het project heeft betrokken is een compliment waard. Een grote plus is dat zij kennis heeft van vastgoed én van cultuur.”
– Marieke Vossen, sectordirecteur Gemeente Meierijstad

 

Bruisend cultureel centrum
De invulling van het pand bestaat uit verschillende onderdelen. Daarvoor was het belangrijk dat de projectleider, Barbara, kennis had van zowel de vastgoedkant, als de culturele kant. Een deel van het pand wordt namelijk ontwikkeld voor (zorg)woningen en een hotel. Een ander deel behoudt de gemeente zelf en wordt omgetoverd tot een bruisend cultureel centrum waar van alles mogelijk is.

Succesvol traject
Het traject loopt nog, maar verloopt tot nu toe erg voorspoedig. Het was wel nodig dat de gemeenteraad een overtuigende go kon geven op de budgettering. Dat had ook een no-go kunnen worden. Inmiddels is er gelukkig een positief raadsbesluit genomen waardoor dit van de baan is. Hierin heeft het college een belangrijke inhoudelijke rol gespeeld.

November 2020
De verwachting is dat het oude raadhuis (nieuwe monument) in november 2020 in gebruik wordt genomen. Het pand is 100% duurzaam: volledig gasloos en met een A+ label. Het relatief nieuwe deel wordt later opgeleverd voor appartementen en een hotel. Het is een gebiedsontwikkeling van architectonische kwaliteit en landschappelijke inpassing. Opvallend binnen dit project is het participatieve traject en de focus op duurzaamheid.

Ook omwonenden zijn erg positief. Waar bij dit soort projecten door omwonenden al snel wordt gedacht aan planschade, moedigen de bewoners in Schijndel de ontwikkeling juist aan. Zij zien in dat de omgeving mooier wordt en de huizen hierdoor meer waard zullen worden. Na de realisatie is de schoonheid én leefbaarheid van de kern verzekerd.

Contact opnemen

Fringer

Barbara de Leeuw
Projectleider

Foto’s