Tags: Joris Kok / Zorg

Introduceren en realiseren
van zelfsturende teams

De aanleiding voor dit project was het introduceren en realiseren van zelforganiserende teams binnen zorgen en wonen, zodat de zorgprofessionals meer zelfstandige beslissingen konden nemen en het MT zich meer op de doorontwikkeling van de hoofdlijn van de organisatie kon richten. Dit vroeg om andere besluitvorming, ander leiderschap en een grotere doorzettingsmacht van directe en management. Fringer Joris Kok heeft deze ontwikkeling gecoacht.

“Joris Kok heeft de directie en management van de Baalderborg Groep gedurende half jaar begeleid bij het versterken van de samenwerking om vervolgens betere en sneller teamresultaten te boeken. Joris brengt daarbij zijn eigen brede ervaring in, doet groepsinterventies, coacht individueel waar nodig en helpt je zo als directieteam stappen vooruit. Van harte aanbevolen”

Martin Kirchner – Bestuurder Baalderborg Groep

Meerdere onderdelen
Het project betrof meerdere onderdelen. De ontwikkeling met de zelfstandige teams heeft zich geleidelijk in fases ontwikkeld. De coaching van directie en MT was deels persoonlijk en deels gericht op het team. Ook de voorbereiding van de MT-vergadering is in processen aangepast; de agendavorming en de onderliggende stukken zijn aangepakt.
Het resultaat van dit project is dat de directie en MT zich meer bewust zijn van hun eigen impact op de organisatie. Voorbeeldgedrag, het daadwerkelijk realiseren van zichtbare zaken en daarvoor de juiste beslissingen nemen is echt doorgedrongen.

Visie Baalderborggroep (ppt) >

Fringer

Joris Kok
Strategisch coach

“Joris Kok is binnen het In voor zorg-traject ”Zelfstandige teams Baalderborg Groep’ een stimulerende factor geweest in het verandertraject waarbij alle lagen van de organisatie zijn betrokken. Door zijn onderzoekende en spiegelende manier van coachen weet hij mensen, in dit geval het bestuur/directie en het MT, in beweging te krijgen om bestaande patronen te transformeren naar gewenste patronen. Hij is een expert op het interveniëren op het juiste niveau, in dit geval het strategisch en soms tactische niveau. De verandering voor de Baalderborg Groep zat met name op een stuk bewustwording en eigenaarschap in de ontwikkeling van de organisatie. Noodzakelijk om toekomstbestendig te zijn. Van woorden naar daden zou een simpele doch zeer doeltreffende omschrijving zijn van zijn werkwijze. Diegenen die samenwerken met Joris gaan kennis maken met het woord doorzettingsmacht en dit nooit meer vergeten. Naast het feit dat Joris beschikt over veel kennis en expertise, is het een fijne persoonlijkheid om mee om te gaan.”

Irma Zandt – Baalderborg Groep