Tags: Duurzaamheid / Martijn van Jole

Een grote
organisatieverandering

CROW had verschillende vragen liggen. Fringer Joris is betrokken bij deze vragen en heeft gedurende dit project mede-Fringers Bas van Beers, Chantal Brouwer, Roy Kremer en Martijn van Jole aangehaakt. De focus lag direct op verandering: vanaf dag 1 moesten de schouders eronder worden gezet en moest er actie in de tent komen.

Ondernemende dienstverlening
CROW werkte vanuit financieringsbronnen in plaats van vanuit de gebruiker. Er was weinig inzicht in de gebruiker en veel geld werd gestopt in producten en diensten waar de gebruiker niet op zat te wachten. Fringe heeft daarom ‘ondernemende dienstverlening’ geintroduceerd. De basis van deze werkwijze is andersom te denken: luisteren naar gebruikers en deze behoeften professioneel vertalen naar een passend dienstenaanbod waar de financier uiteindelijk ook blij mee is. Dit is een ingrijpende verandering geweest in het richten, inrichten en uitvoeren van werkzaamheden. Om deze veranderingen te bewerkstellingen zijn Fringers Bas, Chantal en Roy allemaal op een team gezet: Roy op IT, Chantal op bedrijfsvoering en Bas op HR en de OR. Na de implementatie heeft Martijn van Jole nog lange tijd teams gecoacht binnen CROW.


Resultaat
Een grote organisatieverandering vindt altijd met horten en stoten plaats, zo ook deze. Er heeft een vernieuwing van de directie plaatsgevonden, de organisatie is gekanteld naar teams, het dienstenportfolio is opnieuw beoordeeld en er wordt anders gecommuniceerd met de buitenwereld. Om deze veranderingen duurzaam te implementeren is Martijn van Jole actief aan geslag gegaan met teamcoaching. Klik op onderstaande button om hier meer over te lezen.

Project teamcoaching CROW Contact opnemen

Nieuws update 18-10-19

Bas van Beers ontwikkelde een tijdje terug samen met werkgeversvereniging AWVN voor CROW een nieuwe prestatie, ontwikkel- en beloningssystematiek, samen met personeel en OR. Deze stuurt direct op de door FRINGE. met directieteam ontwikkelde nieuwe strategie en organisatie van CROW. Leuk om alsnog mede de prijs vernieuwend werkgeverschap van AWVN in ontvangst te nemen.

“Joris heeft ons de afgelopen twee jaar begeleid bij de transitie van een organisatie met een ‘klassiek harkje’ naar een bruisend samenspel tussen zelforganiserende teams. In de verschillende fases van dit proces heeft Joris in meerdere rollen zijn meerwaarde getoond. Zo was hij betrokken bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden binnen het zittend management, het vormgeven van de houtskoolschets van de nieuwe organisatie, het samenstellen van het nieuwe directieteam én de uiteindelijke implementatie van wat CROW 3.0 is gaan heten. Joris’ kennis, ervaring en netwerk heeft ons als directie enorm vooruit geholpen. Dat hij zelf wist te schakelen tussen zijn rollen als vraagbaak, coach en programmamanager is razend knap.

Door zijn partners uit team FRINGE. aan te haken wist Joris ons bovendien van alle kennis te voorzien die nodig was om de kanteling te maken. Joris weet zich goed te verplaatsen in de opdrachtgever, maar werkt tegelijk vanuit een stevige eigen visie. Dit betekent dat hij als hij dat zelf nodig vindt op de rem trapt, ons als directieleden bij de kladden grijpt of een spiegel voorhoudt. Daarmee heeft Joris niet alleen bijgedragen aan de transformatie van CROW maar ook onmiskenbaar invloed gehad op mijn eigen ontwikkeling”
Rogier Rijkers, Zakelijk Directeur CROW

Projectteam

Joris Kok
Projectleider

Bas van Beers
HR en OR

Chantal Brouwer
Bedrijfsvoering

Roy Kremer
IT

Martijn van Jole
Apart project: teamcoaching

Project martijn