Op weg naar zelforganiserende teams

Uit het project rondom de organisatieverandering van CROW bleek dat het nodig was op een andere manier te werk te gaan en de organisatie op een andere manier te organiseren. CROW veranderde van 3 clusters naar 14 teams, waarbij de teams veel meer zelfstandig (zelforganiserend) te werk moesten gaan én de medewerkers de ondernemende dienstverlening moesten opbouwen en verbeteren. Dat is een grote uitdaging, waarbij teamcoaching helpt en van toegevoegde waarde is.

Fringer Martijn richt zich zowel op het verbeteren van teamprocessen en teamresultaten, als op het verbeteren van teamsamenwerking. En dat het liefst tegelijkertijd en in samenhang vanuit Agile & Lean principes. Typisch voor Lean is dat continue verbeteren een gewoonte wordt en dat teams hun competentie ‘probleemoplossend vermogen’ substantieel verbeteren. Typisch voor Agile is dat focus verschuift naar de klant(waarde), de menselijke kant komt veel meer in beeld en dat men leert ‘ondernemender’ te werken (van achter naar voren, van buiten naar binnen etc.). Dit ten behoeve van een maximale toegevoegde waarde voor de klant/ eindgebruiker en het voortdurend innoverend leren binnen het team (en dus van de organisatie CROW)

Project organisatieverandering CROW Expertisematrix Jaarbericht 2018

Martijn van Jole
Teamcoaching

Referenties

Martijn helpt ons bij het inzichtelijk maken van knelpunten, waar we als team soms zonder het zelf te weten last van hebben. Knelpunten die ons belemmeren optimaal te werken als team en ons teamdoel te bereiken. Martijn creëert een veilige omgeving, waarin ieder teamlid zijn of haar inzicht, mening en gevoel in openheid deelt.

Martijn maakt voor mij en mijn team het verschil door ons uit de dagelijkse praktijk te trekken, een spiegel voor te houden en handvatten te geven waarmee we echt aan de slag kunnen en daarmee groeien en verbeteren.

– Marjolein Rooijmans, Uitgever Team Educatie CROW

Martijn is een inspirerende teamcoach die goed kan luisteren en observeren (lichaamstaal, enthousiasme, betrokkenheid van iemand, etc.). Hij bewaakt het proces, proactief en direct, prikkelt mensen en bewaakt dat de afspraken SMART zijn voor het team en individu.

Typische interventies van Martijn zijn: ”Wie is hier eigenaar van? Wie kan je helpen? Draagt dit bij aan het teamdoel?, etc.” Martijn doet dit op een enthousiaste manier en zodanig dat hij ieders aandacht heeft. Hij heeft er een scherp oog voor dat iedereen binnen het team is aangehaakt. Waakt bij besluitvorming dat iedereen hierin mee doet. Hij begeleidt het team zo, dat het team zichzelf ontwikkeld, naar een steeds beter zelforganiserend team.

Henk Kuipers, Producent Team RAW-CROW

Bij CROW ondersteunt Martijn van Jole als teamcoach de teams in de transitie naar zelforganiserende teams. Door zijn enthousiasme en drive zorgt hij voor betrokkenheid in het team waarbij Martijn wel duidelijk aangeeft dat niet hij maar het team zelf aan de slag moet om de doelen te behalen.

Martijn weet door zijn ervaring wat hij wil bereiken. En juist door het delen van zijn eigen ervaringen krijg je als team een beter een beeld waar we naar toe moeten werken. En Martijn is heel duidelijk! Dat is ook heel prettig.

Barbara Hasselaar – Community Manager CROW – Team Product en ontwikkeling

Martijn vertelt graag, en kan ook goed luisteren. Hij schuwt niet om de confrontatie aan te gaan, met wel altijd met het beste voor ogen voor de persoon, het proces en de organisatie. Martijn is op zoek naar het ‘waarom’. Terwijl wij vaak op het ‘hoe’ en de processen blijven hangen, helpt Martijn te zoeken naar de redenen en oorzaken van het ‘waarom’. Door hier vervolgens op door te vragen, worden wij gedwongen hierover na te denken. Uiteindelijk levert dit het doorbreken van oude patronen op, met als doel efficiënter, eerlijker en uiteindelijk prettiger samen te werken.

Ineke Westerbroek – Producent Team Openbare Ruimte CROW