Tags: Overig

Implementatie programmasturing
complexe handhaving

Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor bijna 200 complexe bedrijven. Toezicht en handhaving wordt door de zeven Gelderse omgevingsdiensten (Gelders Stelsel) uitgevoerd. Hierbij wordt de provincie geconfronteerd met de complexe wijze waarop het Gelders Stelsel is georganiseerd.

De zeven directeuren van de Gelderse omgevingsdiensten zijn na een onderzoek tot een voorkeursscenario gekomen om de kwaliteit van toezicht en handhaving voor provinciale complexe bedrijven te verbeteren: Programmasturing voor provinciale en (uiteindelijk ook) gemeentelijke complexe bedrijven.

Fringer Koen Bekking is door ODRA in de rol van kwartiermaker betrokken om programmasturing voor de provinciale complexe bedrijven te implementeren en hiermee de beoogde kwaliteitsverbetering te realiseren.

“Vanaf begin 2019 is Koen Bekking binnen het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten als kwartiermaker aan de slag om de organisatie en uitvoering van het toezicht op complexe (provinciale) inrichtingen naar een hoger plan te tillen. Doel is een kwaliteitsverbetering, het bewerkstelligen van een meer gelijk speelveld binnen Gelderland en waar mogelijk een efficiencywinst bewerkstelligen door betere samenwerking tussen de omgevingsdiensten. Aangezien iedere omgevingsdienst een autonome organisatie is, met dito cultuur en werkwijzen is dit geen sinecure. Koen heeft te maken met een krachtenveld op verschillende niveaus: werkvloer, directie, bestuurlijk en tussen opdrachtgever-opdrachtnemer. De wijze waarop Koen belangen bij elkaar brengt en partijen meeneemt in het veranderproces kenmerkt zich door een groot enthousiasme, door een uitstekend gevoel voor de verschillende belangen en wat dit betekent voor de te hanteren strategie en een grote mate van flexibiliteit zonder uit koers te raken. Daarnaast doet hij wat hij zegt, werkt snel en zorgvuldig. Het traject is halverwege en we hebben er alle vertrouwen in dat Koen samen met ons het proces langs alle kuilen in de weg tot een goed einde brengt!”
– Annette Prent – Hoofd Handhaving ODRA

Fringer

Koen Bekking
Kwartiermaker

Contact opnemen