De ontwikkeling van een sterke strategische afdeling

WMD is een drinkwaterbedrijf dat schoon drinkwater produceert en distribueert en tegelijkertijd een publieke onderneming die zich begeeft in het speelveld met diverse stakeholders. Het produceren van schoon drinkwater is een maatschappelijke opgave die dient aan te sluiten bij nationale wet- en regelgeving, regionale en provinciale ruimtelijke ontwikkelingen en diverse doelgroepen. Dit vraagt om een stevige strategische afdeling om het productiebedrijf op de goede koers te houden. Deze strategische afdeling was bij WMD nog niet ontwikkeld.

Klantvraag
Hoe ziet een strategische afdeling voor WMD eruit en kunnen jullie deze samen met ons vormgeven?

  • Welke taken en processen dient deze afdeling uit te voeren?
  • Welke kwaliteiten zijn daarvoor nodig?
  • Hoe kom ik van het huidige team naar een wenselijke team?
  • Welke nieuwe medewerkers zijn nodig en waar vind ik deze?
  • Kunnen jullie deze mensen werven en selecteren?
  • Hoe groeien wij als nieuw team en maken wij de verwachtingen waar?

Verloop van het project
Het traject is een ontwikkelopgave gebleken. Het bestaande team, het management en bestuur zijn daarin weliswaar meegenomen, maar dienden daar telkens weer opnieuw met elkaar aan te sluiten. Niet de inhoud, de richting en de bemensing was een uitdaging, maar met name het “alignement” tussen alle betrokken lagen van de organisatie was niet altijd makkelijk. Wat van belang is geweest, is dat vanuit Fringe als aanspreekpunt gedurende het hele traject snel kon blijven schakelen met de betrokken manager. Vervolgens zijn op specifieke onderdelen onze specialisten aangesloten.

Het resultaat is van dit interessante project is een afgewogen en volwassen strategisch team dat binnen én buiten WMD een heldere rol en positie heeft en dat toegevoegde waarde levert voor het bestaansrecht van de organisatie. Meer weten over dit project? Neem contact op met een Fringer uit het projectteam!

Projectteam

Joris Kok
Strategie/Lead consultant

Bas van Beers
Trainer

Chantal Brouwer
Werving & selectie

Gerbrand Willemsen
Werving & selectie

Martijn van Jole
Trainer

Andere Fringe projecten