Teamontwikkeling door middel van goede samenwerking

ODRA is begin 2020 gestart met een nieuw team programma’s, projecten en innovatie (PPI). Team PPI richt zich op maatschappelijke opgaves, die niet door de reguliere teams kunnen worden opgepakt, wegens grotere complexiteit of afwijkende aanpak, inhoud of focus. Voorbeelden zijn de Omgevingswet en complexe handhaving.

Het team wordt gevormd door programma- en projectmanagers. Om hun programma- doelen en project-resultaten te realiseren, leiden zij programma- en projectteams, waarvan de teamleden worden ingeleend vanuit de overige zes teams.

Fringer Koen Bekking treedt vanaf de start van het team op in de rol van kwartiermaker. Samen met de teamleden wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het team, onder andere met een eenduidige projectmatige werkwijze. Als kwartiermaker heeft Koen ook de dagelijkse leiding over het team.

Specificaties

Looptijd: 2020
Opdrachtgever: Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
Klantvraag: Het nieuwe team programma’s, projecten en innovatie ontwikkelen.

Fringer

Koen Bekking

Andere Fringe projecten