Tags: Zorg

Samen bouwen aan meerjarenperspectief en leiderschap ten tijde van Corona

Zorgcentrum ’t Slot is een zorgorganisatie voor ouderen en ontwikkelde zich de afgelopen jaren van verzorgingshuis naar verpleeghuis. De zorgzwaarte nam toe. ‘t Slot biedt zorg aan de volgende doelgroepen: Somatische zorg aan 36 cliënten waarvan 18 cliënten somatische verpleeghuiszorg. Psychogeriatrische zorg in de vorm van kleinschalig wonen voor 50 cliënten.

Het vraagstuk
Zorgaanbieder ’t Slot kwam, na een periode van onrust, in rustig vaarwater. De uitdaging en opdracht voor Fringer Gerbrand was het doorzetten en borgen van de ontwikkeling van kwaliteit van zorg. Dit vanuit een nieuwe organisatorische setting; een nieuw managementteam in samenwerking met een net aangestelde groep Teamcoördinatoren. Het meerjarenperspectief is met elkaar opgebouwd en vastgesteld, invulling geven aan jaardoelen en het kwaliteitsplan was een logische, maar pittige vervolgstap.

Blijvende veranderingen en betrokkenheid van middenkader en teams
De gewenste cultuuromslag en het dagelijks werken aan veranderingen (verandermanagement) blijken uit de vele mooie ontwikkelingen en resultaten. Het werken aan welzijn en persoonsgerichte zorg en welzijn hoort inmiddels bij het normale reguliere werk. Teamcoördinatoren werken met hun teams aan de door hen zelf benoemde jaardoelen. Een en ander natuurlijk binnen de kaders van het meerjarenbeleid, maar met de nodige ruimte voor eigen initiatieven en inzichten. Het eigenaarschap is bij velen enorm toegenomen. Dit wordt herkend door cliënten en medewerkers, maar ook door het zorgkantoor, de raad van toezicht en last but least de gemeenschap van de Bommelaarwaard.

Leiderschap ten tijde van corona
Een grote uitdaging vormde natuurlijk ook de corona crisis. Gerbrand vervulde, vanuit zijn functie als een bestuurder a.i., de rol van voorzitter van het crisisteam. De corona crisis had grote betekenis voor de medewerkers en gemeenschap. Het was alle hens aan dek voor de zorgprofessionals; tijdens de 1e en 2e corona golf werd het verpleeghuis geconfronteerd met een groot aantal besmettingen onder personeel en bewoners. Een groot aantal bewoners zijn ten gevolgde van COVID-19 ook gestorven. In deze periode is de organisatie, medewerkers, staf en management, staande gebleven. Vanuit het ontwikkelde gevoel van veiligheid, deskundigheid en vertrouwen is er dagelijks enorm hard gewerkt aan het overeind houden van de basiszorg en het overeind houden van elkaar. Gerbrand vond het niet alleen een grote uitdaging maar ook een voorrecht om met de mensen van ’t Slot, en de hen omringende gemeenschap, het schip op ‘zorgkoers’ te houden.

Fringer

Gerbrand Willemsen
Strategisch coach + bestuurder i.o.