Tags: Zorg

Stappen maken aan de hand van een
duidelijke ontwikkelagenda

Net voordat Fringer Chantal Brouwer werd betrokken bij ’t Slot, was de manager bedrijfsvoering na een korte inwerkperiode opgestapt. Naast het leidinggeven aan bedrijfsvoering, lag er een duidelijke ontwikkelagenda klaar voor Chantal. Er moet een professionelere organisatie neergezet worden die toekomstproof is.

Het traject verloopt goed. Er is een goede samenwerking binnen het MT waarbij het MT meer kan sturen op resultaten via een heldere PDCA structuur. Daarnaast is er binnen het MT meer aandacht voor strategie en beleidsontwikkeling, onderbouwd met heldere plannen. De afdeling bedrijfsvoering zet belangrijke stappen naar een professionelere organisatie door verbetering van processen en een betere inzet van ICT. Verder is er meer afstemming en samenwerking met de zorg. Enerszijds op beleidsmatig gebied en anderszijds op operationeel gebied door de inzet van teamdashboards. Chantal heeft verschillende teamsessies met mensen op de werkvloer georganiseerd over o.a. het gebruik van de dashboards en de input daarvoor.

Resultaten

  • Strategie en beleidsontwikkeling onderbouwd in (beleids)plannen.
  • Ontwikkeling van managementinformatie voor alle lagen van de organisatie waarbij gestuurd wordt via een heldere PDCA cyclus;
  • Ontwikkeling van een nieuwe begrotingssystematiek waarbij budgetverantwoordelijkheid is geïntroduceerd;
  • ICT pakketoptimalisatie en – selectie voor o.a. het ECD, clientadministratie, roosteren, HRM en financieel;
  • Reorganisatie van taken en bevoegdheden en procesoptimalisatie;
  • Contractanalyse en verbeteringen, o.a. op het gebied van ICT en huisvesting;
  • Inzet van een professionelere HRM en marketingfunctie;
  • Optimaal gebruik maken van subsidiemogelijkheden en sectorgelden;
  • Betere samenwerking tussen de werkvloer en bedrijfsvoering;

Fringer

Chantal Brouwer
Manager bedrijfsvoering

Andere Fringe projecten