Tags: Cultuur

Invulling van een leegstaande fabriek
op een innovatieve en betrokken manier

Fringe is actief betrokken geweest bij de herbestemming van de oude sigarettenfabriek ‘Turmac’ in Zevenaar. Gemeente Zevenaar wilde invulling geven aan de gebouwen vanuit een ambitie, maar hoe deze ambitie innovatief én in goede banen geleid moest worden was de vraag. Fringe heeft hieraan een bijdrage geleverd door niet alleen mee te kijken naar ‘de stenen’, maar ook creatief mee te denken over de invulling van het pand, met oog op collectiviteit en toegevoegde waarde. Daarnaast was de opdracht van Fringe gericht op de realisatie van governance en overeenkomsten in een cruciale fase, vlak voor ingebruikname van het pand.

De tanden erin
Het traject is gestart in 2016 en loopt nog steeds. Eind 2019 wordt het gebouw opgeleverd en start het programma van samenwerken. Om een dergelijk project te willen beginnen moet bij de projectleider genoeg intrinsieke motivatie, passie en geloof in het project heersen; op het lijf geschreven voor Fringer Barbara de Leeuw. Zij heeft de opdracht in 2016 opgezet vanuit haar eigen onderneming. Toen zij betrokken werd bij Fringe zijn Joris Kok (expert/adviseur) en Chantal Brouwer (adviseur bedrijfsplan en contract) erbij betrokken om nóg meer verschil te kunnen maken.

Positieve stakeholders
De stakeholders binnen dit project hebben er zin in! Zij zien wel dat het traject (politiek) niet eenvoudig is geweest. Er zijn veel ‘angsten’ doorstaan omdat besluitvorming soms moeizaam verliep. De projectgroep en stakeholders hebben verschillende stormen doorstaan, zoals:

  • Bouwcrisis (weinig personeel en dure materialen)
  • Verkiezingen
  • Herindeling tussen twee gemeenten
  • Fusie tussen vier culturele organisaties
  • Vijf bestuurlijk opdrachtgevers in drie jaar
  • Vier ambtelijk opdrachtgevers en structuur van opdrachtnemer-opdrachtgever die soms wisselde

Dit zorgde soms voor uitdagingen, maar door de juiste mensen te betrekken bij het project werden deze uitdagingen vertaald naar kansen.


Mooie basis voor de toekomst
Het resultaat van het project is dat er een wenkende basis ligt voor het nieuwe samenwerken van verschillende partijen. Denk hierbij onder andere aan de bibliotheek, het filmhuis, welzijnsorganisties, musea, volksuniversiteit, toerisme, onderwijs, gemeente, sociale dienst en cultuurhistorische instellingen. Daarnaast is het mooi dat Zevenaar een iconisch stuk vastgoed heeft behouden en herbestemd. Het stijgt daarmee uit boven het lokale en geeft beweging aan regionale belangstelling en meer.

Site van het project Contact opnemen

Fringer

Barbara de Leeuw
Expert/projectleider

Joris Kok
Expert/adviseur

Chantal Brouwer
Adviseur bedrijfsplan en contract

Foto’s