Tags: Zorg

The Homeless Experience

Het Kopland zocht ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening, die ook succesvol is bij aanbestedingen en zorgen voor een betere profilering bij hun stakeholders. Daarnaast zocht Het Kopland ondersteuning bij het verbeteren van haar succeskans bij aanbestedingen. Deze vraag is opgepakt door Fringers Martijn van Jole en Joris Kok. Het project werd opgedeeld in twee trajecten: een ontwikkeltraject (Martijn) en een verbetertraject (Joris).

Verbetertraject Joris
Het verbetertraject richt zich op het professionaliseren van de huidige processen, zodat de werkwijze voor het inschrijven op aanbestedingen substantieel verbeterd wordt. Het doel van het verbetertraject was om de verkoopfunctie binnen Het Kopland goed georganiseerd te krijgen: de basis op orde, werken met meer focus en makkelijker keuzes maken. Om dit doel te bereiken zijn de processen & werkwijzen doorgelicht en verbeterd. Door middel van slagvaardige overlegvormen, het wekelijks coachen van planning & verkoop en het beter betrekken van stakeholders, is het resultaat een substantieel hoger slagingspercentage bij aanbestedingen en een goed ingericht en helder afgebakend proces.

Ontwikkeltraject Martijn
Medewerkers die dagelijks werken met klanten hebben vaak goede innovatieve ideeën voor nieuwe dienstverlening. Dat is niet zo gek; zij werken namelijk de hele dag met klanten en zien de behoeften. Alleen, hoe zorg je als organisatie ervoor dat die innovatieve ideeën daadwerkelijk worden getoetst en gerealiseerd? De meest ondernemend ingestelde werknemers hebben in een ‘kernteam’ onder begeleiding van Martijn als eerste de beste ideeën geïnventariseerd. Onder begeleiding van Fringe, heeft het kernteam op een speciaal georganiseerd evenement, gezamenlijk met hun klanten, financiers, belangengroepen en overheid 135 (!) innovatieve ideeën bedacht. 4 daarvan zijn uitgewerkt in businesscases en later in de praktijk ook getoetst. Twee nieuwe dienstverlening concepten zijn een succes geworden. De bekendste is de ‘Homeless Experience’; gegroeid van een creatief idee tot een landelijk bekend succes.

The Homeless Experience
The Homeless Experience is een interactief programma voor bedrijven en overheden, met een maatschappelijke insteek. Met een klein team sta je daadwerkelijk in de schoenen van een dakloze. Waar lopen zij dagelijks tegenaan? Waar kunnen zij slapen of eten en in welk doolhof van gemeentelijke regelingen verdwalen zij? Het biedt een ervaring vanuit de beleving van de dakloze, en dus niet van papier. Tijdens een programma van ongeveer drie uur wordt bij de deelnemers het inlevingsvermogen op de proef gesteld, de creativiteit gestimuleerd en de onderlinge samenwerking versterkt. Deelnemers gaan in Groningen op pad om met elkaar opdrachten te voltooien. Deze opdrachten zijn gebaseerd op ervaringen van daklozen. Ze worden hierin begeleid door medewerkers van Het Kopland en ervaringsdeskundigen; mensen die dakloos zijn geweest.

Fringer

Martijn van Jole
Projectleider ontwikkeltraject

Joris Kok
Projectleider verbetertraject

Het resultaat van het kernteam was drieledig

  • Medewerkers hebben een creatief idee via een businesscase omgezet naar een landelijk succes,
  • Persoonlijke en professionele groei, dat ook uitstraalt binnen de organisatie
  • Positieve bijdrage aan aan de bekendheid en het imago van Het Kopland bij haar stakeholders

Andere Fringe projecten