Op weg naar een energieneutrale gemeente

De gemeente Kaag en Braassem heeft de ambitie om op den duur energieneutraal te zijn. In Rijnsaterwoude loopt een initiatief van de bewonersgroep “Ons Warm Onthaal” (OWO) met als doel samen met bewoners mogelijkheden in de energietransitie te inventariseren en deze zo mogelijk te realiseren. Er is begonnen met een inventarisatie van mogelijkheden voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), in combinatie met warmte en koudeopslag (WKO) voor het voeden van een lokaal warmtenet voor circa 500 woningen en andere gebouwen. De gemeente heeft IF Technology en AT Osborne gevraagd om de haalbaarheid te onderzoeken. IF Technology heeft FRINGER Koen Bekking gevraagd om de projectleiding te verzorgen.

Over het onderzoek
Rijnsaterwoude ligt aan het Braassemermeer. De gemeente wil samen met OWO deze mogelijkheid verder onderzoeken met behulp van een haalbaarheidsstudie. TEO is een techniek waarbij in de zomer de warmte aan het oppervlaktewater wordt onttrokken en wordt opgeslagen in een WKO. Deze warmte kan bewaard in de WKO, zodat deze in de winter kan worden gebruikt voor de verwarming van de huizen. Het oppervlaktewater en grondwater in de WKO is slechts 15 – 25 °C. Deze zal eerst nog moeten worden verhoogd met behulp van een elektrische warmtepomp.

Al met al kan er geconcludeerd worden dat uit deze haalbaarheidsstudie blijkt dat TEO technisch, financieel en juridisch haalbaar kan zijn in Rijnsaterwoude. De belangrijkste volgende stap is de organisatie verder op poten zetten. Het wordt aanbevolen om hier eerst de volgende stappen in te zetten. Dit betreft het activeren van bewoners (participatie), een intentieovereenkomst tussen partners en financiering vinden voor de volgende fase van het onderzoek: verdieping met als resultaat een samenwerkingsovereenkomst.

Download de haalbaarheidsstudie
Klik om te vergroten

Fringer

Koen Bekking
Projectleider

Andere Fringe projecten