Aanpak werkvoorraad vergunningverlening Wet natuurbescherming

De Provincie Gelderland staat voor grote fysieke integrale uitvoeringsopgaven van deze tijd zoals klimaat, stikstof, droogte, mobiliteit of wonen. Stikstof is op dit moment een maatschappelijk onderwerp dat veel heftige dynamiek veroorzaakt rondom de Wet Natuurrbescherming (Wnb). Denk hierbij aan de Natura 2000 gebieden in en rondom de Gelderse Vallei en de vele agrarische bedrijven. Daarnaast is er bij Provincie Gelderland sprake van een grote achterstand in het verwerken van vergunningaanvragen van de Wnb en raken nieuwbouwplannen en bedrijfsaanpassingen in de knel door te veel uitstoot van stikstof. Verschillende belangen vanuit de samenleving voeren hier druk uit op het stikstofprobleem, waarbij regie nodig is vanuit de overheid.

Wat was de concrete klantvraag aan Fringe?

“Door de dynamiek rondom stikstof is er een achterstand in vergunningen ontstaan. Dit leidt zowel intern als extern tot (bestuurlijke) aandacht situaties die vragen om een aanpak/ oplossing. Deze vraagstukken kennen vaak een hoge tijdsdruk, zijn bestuurlijk lastig en raken vele partijen in- en extern. Hoewel stikstof momenteel veel aandacht vraagt zijn ook op de andere taakgebieden (zoals beschermde diersoorten, ontgrondingen en water) nog situaties die om aanpak vragen.

 

Hoe is de opdrachtgever bij Fringe terechtgekomen? 

De Provincie Gelderland is bekend met de dienstverlening en werkwijze van Fringe. Koen Bekking heeft de rol van operationeel adviseur en Martijn van Jole in de rol van procesleider bij te sturen op aanpak van de werkvoorraad.

Nadat het probleem en aanpak op hoofdlijnen duidelijk waren, waarbij ook Kirsten de Kok is aangesloten als juridisch adviseur. Zij zorgt voor de verbinding tussen de aanpak van Fringe en de inhoud van de vergunningaanvragen.

Hoe is het traject verlopen? 

Bij de provincie Gelderland werken zo’n 50 vergunningverleners, die zijn ingedeeld in vijf ‘product-teams’. Fringe is samen met deze teams stapsgewijs aan de slag gegaan om de achterstand op vergunningen te reduceren. De eerste stap was het aanbrengen van inzicht en overzicht in de werkvoorraad (op aantallen, fase van behandeling, diverse procesmatige of inhoudelijke knelpunten) en op het gebied van software m.b.t. vergunningsaanvragen. Daarmee is er een handelingsperspectief gecreëerd. Daarna werd focus aangebracht binnen de teams van de vergunningshouders door deze te formeren rondom type aanvraag en de bijbehorende werkvoorraad. Team (dier)Soorten, Team gebieden Agrarisch, Team Industrie richten zich op hun eigen aanvragen.

Er is structuur aangebracht binnen de teams en de teams zijn gefaciliteerd door middel van interventies, gericht op het aanbrengen van eigenaarschap (binnen het team, en buiten het team richting beleid en handhaving). Hierdoor wordt het aanjagen van de voortgang van de werkvoorraad in gang gezet, het vormen van een toekomstbestendige structuur en werkwijze voor de teams. Tevens zijn seniors gecoached in zijn/haar rol rondom onderwerpen als veiligheid binnen een team, betere samenwerking, rolverdeling binnen het team, eigenaarschap en ontwikkeling.

Wat is het resultaat van het project? 

In een periode van iets minder dan een jaar zijn 500 van de 1000 openstaande vergunningsaanvragen weggewerkt. De doorlooptijden zijn korter en er is een toekomstbestendige structuur en werkwijze voor de teams en leidinggevenden. Fringe kijkt terug op een succesvolle samenwerking voor de Provincie Gelderland. Zowel Koen, Martijn en Kirsten blijven betrokken bij het vervolgproject. Zij zijn momenteel bezig met een aanpak om de werkvoorraad verder te verminderen, team en leidinggevende te faciliteren en de gevormde werkwijze te bestendigen.

Meer projecten lezen van Koen en Martijn? Kijk hieronder voor hun andere projecten!

Contact opnemen

Fringers

Joris Kok

Koen Bekking

Foto’s