Samenbrengen van partijen, uitwerken van oplossingen en zorgdragen voor besluitvorming

Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor ongeveer 200 bedrijven. Bedrijven met complexe (meervoudige) problematiek die niet binnen de reguliere uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving taken (VTH) kan worden opgelost, worden aandachtsbedrijven genoemd.

Provincie Gelderland centraliseert de sturing op deze aandachtsbedrijven en heeft ODRA de opdracht gegeven om een nieuw (deel)programma aandachtsbedrijven op te zetten en uit te voeren.

In de aanloop naar de start van het deelprogramma treedt Koen Bekking vanuit FRINGE. op in de rol van kwartiermaker. In deze rol heeft hij de totstandkoming van het deelprogramma georganiseerd, door het samenbrengen van partijen, uitwerken van oplossingen en zorg dragen voor benodigde besluitvorming. Gelijktijdig is een impuls gegeven aan de huidige taakuitvoering samen met projectleiders / procesregisseurs.

Het uiteindelijke deelprogramma aandachtsbedrijven kent een heldere doelenboom (inclusief KPI’s), aanpak en programmaorganisatie vanuit zowel de Omgevingsdienst Regio Arnhem, Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Omgevingsdienst Rivierenland en Provincie Gelderland. Vanaf 2021 is het programma daadwerkelijk operationeel.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Koen Bekking!

Specificaties

Looptijd: 2020
Opdrachtgever: Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
Klantvraag: De totstandkoming van het deelprogramma aandachtsbedrijven begeleiden en in de aanloop naar de start de huidige taakuitvoering verbeteren.

Fringer

Koen Bekking

Andere Fringe projecten