Op weg naar een toekomstbestendige organisatie

In 2004 is de wettelijke regeling “Besluit bijstandsverlening zelfstandigen” (Bbz) van kracht geworden. De regeling is bedoeld om zelfstandigen financiële steun en begeleiding te geven om een bedrijf te starten of een moeilijke periode te overbruggen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling.

Utrecht voert deze regeling uit voor zowel haar eigen klanten als klanten in een aantal (11) regiogemeenten. De indruk bij het management van de Unit was dat de uitvoering van het Bbz, zowel voor Utrecht zelf als voor de regio, beter (effectiever en efficiënter) kon. Fringer Chantal Brouwer is betrokken bij dit vraagstuk.

De centrale vraag voor haar onderzoek luidde dan ook: “In hoeverre is het functioneren en presteren van de gemeente Utrecht ten aanzien van de uitvoering van de Bbz effectief en efficiënt, zowel ten aanzien van haar eigen uitvoering als voor wat betreft de dienstverlening naar de regiogemeenten; wat kan er beter, mede met het oog op toekomstige ontwikkelingen en wat is dan nodig?

In opdracht van Werk & Inkomen Utrecht heeft Chantal drie projecten begeleid:
1) Organisatiedoorlichting en procesanalyse van de uitvoering van het Bbz. Aanbevelingen voor een verbetering van zowel de uitvoering, de regionale dienstverlening als de beleidsmatige toepassing van het instrument Bbz.
2) Vervolgopdracht implementatie en borging van ‘Bbz toekomstproof’, een reorganisatievraagstuk gericht op de herinrichting van het team, werkprocessen, inzet en ontwikkeling van ICT-systemen, samenwerking met de G4 en netwerkpartners en de marktpropositie voor de regiodienstverlening.
3) Verbeteren Bbz dienstverlening aan de regiogemeente

“Chantal Brouwer van Fringe heeft voor ons een onderzoek uitgevoerd naar onze gemeentelijke dienstverlening aan zelfstandigen (BBZ). Dit om erachter te komen waar we op zouden moeten anticiperen om zo toekomstbestendig mogelijk te zijn. Dit leverde een constructief kritisch rapport op met aanbevelingen die stuk voor stuk helder en toepasbaar geoperationaliseerd waren. Een rapport om direct mee aan de slag te gaan dus! Dat zijn we gaan doen en ook in deze fase was de begeleiding van Chantal zeer waardevol. Haar aanpak en werkwijze kenmerkt zich door een mix van inhoudelijke kennis, strategisch overzicht, een pragmatische blik en sterke kwaliteiten op het gebied van projectsturing. Chantal is een snelle denker en schakelaar die door haar verbindende kwaliteiten (en humor!) mensen aan het doel en de aanpak weet te binden – en dat ook nog in een prettig strak tempo. Een genoegen om met Chantal samen te werken!”
– Hanny Jansen – Unitmanager Werk, Gemeente Utrecht

Fringer

Chantal Brouwer

Andere Fringe projecten