Tags: Joris Kok / Overig

Een nieuwe richting bepalen
na een fusie

LiemersNovum is een koepel van 27 basisscholen in de Liemers die na een fusie opnieuw een richting en strategie moesten bepalen. Er moest een nieuw strategisch beleidsplan worden gemaakt in nauwe samenwerking met de schooldirecteuren en het bestuur.

Dit plan moest op korte termijn geschreven en gerealiseerd worden. Fringer Joris Kok heeft dit project opgepakt. In eerste instantie leek dit een inhoudelijke opdracht, maar in de praktijk bleek al snel dat Joris een belangrijke procesmatige rol moest vervullen met oog op samenwerking tussen verschillende belanghebbenden.

Joris Kok heeft ons als bestuur van onze jonge onderwijsorganisatie geholpen met het bepalen en beschrijven van ons strategisch beleid voor de komende vier jaar. Als niet-onderwijsmens heeft hij zich de materie snel eigen gemaakt en geholpen te verbinden en focussen waar nodig. Een knap stuk werk.
Pieter-Jan Buhler – Lid College van Bestuur

Beter inzicht
Het strategisch plan is een collectief plan van alle betrokken 27 basisscholen. Het vinden van deze collectiviteit viel samen met de ontwikkeling van de koepel zelf. De belangrijkste vraag was hierbij steeds: “wat voegt de koepel toe ten opzichte van de eigen school?”. Het resultaat is een gedegen strategisch en toekomstbestendig plan. Daarnaast is er beter inzicht in de meerwaarde van de koepel voor de aangesloten scholen.

Het strategisch plan is online gepubliceerd. Klik op de button om het te lezen of bekijk de infographic hieronder.

Strategisch plan Contact opnemen

Fringer

Joris Kok
Strategisch adviseur