Foto’s

Tags: Duurzaamheid

One-stop shop voor projectontwikkelaars
van initiatie, realisatie tot exploitatie

Fringer Bas van Beers is met Rory van der Heide van IF Technology verantwoordelijk voor hun Joint Venture: IF Energy Development (verder: IF ED). Zij worden bijgestaan door Koen Bekking van Fringe. en energie ontwikkelaar Lisa Bakker van IF, als voorhoede van een snel groeiend team Gebiedsgericht werken.

Deze Joint Venture startte vorig jaar met een strategie opdracht van de nieuwe directie van IF Technology aan Bas van Beers. Met zijn 30 jaar ervaring in de energiemarkt, waarvan specifiek 10 jaar in de gebouwde omgeving, heeft hij dit team aaneen gesmeed rond een cruciale keuze een stap naar voren te zetten in de positionering: van ontwikkelaar van de cruciale technologie die Nederland van het aardgas af gaat halen achterin de waardeketen, naar de enige geloofwaardige regisseur van dit hele proces voorin de keten: IF als Klimaatmakers.

Bas heeft ervoor gekozen zelf deel te nemen in deze venture, en niet meer alleen als adviseur betrokken te blijven. Hiermee bewijst Fringe. opnieuw, dat ze bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor haar eigen werk. 

Wat doet IF ED?
IF ED neemt als gebiedsgericht energie ontwikkelaar, de volledige gasloze duurzame energieopgave uit handen van projectontwikkelaars, bestaande bouw en gemeentes. Door de energieopgave van bestaande en nieuwbouw in een gebied integraal op te pakken, realiseren we de best haalbare, betaalbare, schaalbare en meest duurzame oplossing. 

IF ED maakt elke gebiedsgerichte opgave sluitend door integratie van:

  • Energie: 100% duurzaam en hernieuwbaar, indien ambitie, gebouwopgave en gebiedskenmerken dit samen mogelijk maken;
  • Finance: gegarandeerd betaalbaar en gefinancierd; van bron tot netwerk tot huisoplossing;
  • Adaptie: toekomst proof en schaalbaar (koppelbaar en redundant).
  • Dienstverlening: gegarandeerd en comfortabel binnenklimaat via een Energy Service Company (ESCo);


Werkwijze
IF ED brengt nog niet eerder samenwerkende disciplines uit de waardeketen van ontwikkeling, bouw, financiering en energie bij elkaar (“keten-kennis”). We verbinden in elke gebiedsopgave een groep mensen uit zowel de publieke als private sector aan een gedeelde (ver)bouwopgave, met een vergelijkbare motivatie en elkaar aanvullende talenten. Daarmee realiseren we, op zowel de beleidsopgave van gemeentes als op de bouwopgave van de markt, het beste resultaat. Hiermee lossen we marktfalen in een onvolwassen markt op. 

Contact opnemen

Fringers

Bas van Beers
projectleider

Koen Bekking
Teamlid

Foto’s

Voorbeeld project
Presentatie in Seoul
Projectverlichting
Voorbeeld van een project
Projectverlichting
Online meeting