Tags: Zorg

Krachten bundelen om welzijnswerk in de Gemeente Utrecht op lange termijn te borgen

Stichting Doenja en Stichting Vooruit wilden hun krachten bundelen om in de gemeente Utrecht het Welzijnswerk op lange termijn te borgen. De bundeling moest de efficiency en professionaliteit vergroten. Fringers Joris Kok en Gerband Willemsen hebben hen hierbij geholpen.

Stap voor stap
Het proces naar de fusie toe verliep vlotjes tussen medewerkers en management. De toezichthouders van beide stichtingen moesten wennen aan de komende plannen en de manier waarop de eigen organisatie opging in de bundeling. Stap voor stap en met veel persoonlijke kennismakingen groeide het vertrouwen dat de samenwerking voor beide partijen meerwaarde zou hebben. De externe druk van de gemeente heeft binnen dit project een positief effect gehad om dit bewustwordingsproces te versnellen.

Het resultaat van het project was een succesvolle fusie tussen beide partijen die door de stakeholders goed is ontvangen.

Fringers

Joris Kok
Projectleider

Gerbrand Willemsen
Strategisch adviseur