Tags: Cultuur

De ontwikkeling van een
Krachtige Cultuur Kern (KCK)

“Een Krachtige Cultuur Kern (KCK) is een samenwerkingsverband van lokale culturele organisaties die huisvesting delen en gezamenlijk een grotere toegevoegde waarde willen realiseren voor bezoekers en deelnemers”

Bij de exploitatie van Rozet is Fringer Joris Kok ingeschakeld. Hij heeft de eerste periode de functie als commercieel directeur vervuld. Later werd hij directeur van Stichting Beheer Rozet. Toen Joris bij dit project betrokken werd bleek dat de samenwerking en exploitatie van Rozet onvoldoende was uitgewerkt, waardoor de toekomst van de betrokken culturele instellingen onzeker werd. Daardoor kwam ook de investering in het gebouw door de gemeente Arnhem in gevaar. Zijn opdracht was om uit te zoeken welke samenwerkingsperspectieven er waren die voor alle instellingen aantrekkelijk zouden zijn.

“Joris heeft het uitstekend gedaan. Zijn aandacht voor het commerciële belang, zijn vasthoudendheid in onderhandelingen met interne en externe relaties en zijn algehele focus op het gewenste resultaat zijn van grote invloed geweest op hoe Rozet nu er voor staat. Zijn gedrevenheid en vasthoudendheid gaan samen met een prettige, aimabele manier van communiceren met aandacht voor zijn gesprekspartner waarbij de focus op het resultaat blijft maar zonder de relatie te beschadigen. Een brede focus op alle diverse belangen in zo’n complex geheel als Rozet en een sterke intuïtie voor risico’s bij stakeholders. Scherp als het moet, maar ook constructief en loyaal”
Herre Dijkema – ex-voorzitter RvT Stichting Beheer Rozet

Uitdagend traject
Tijdens het traject vielen er belangrijke mensen weg bij betrokken instellingen, waardoor er verschillende (tijdelijke) bestuurders in het proces een rol hebben gespeeld. Daarnaast waren er grote verschillen in bedrijfsvoering en werkcultuur bij de samenwerkingspartners die zich in gesprekken regelmatig openbaarden. Bovendien was het Kunstbedrijf financieel niet meer in staat zelfstandig door te gaan zonder grote extra steun vanuit de gemeente. Rozet als wenkend perspectief was voor hen een kans en voor de Bibliotheek eerder een bedreiging.

Een andere interessante ontwikkeling tijdens het traject was de wisseling in het wethouderschap. Door deze wisseling was er bij de Gemeenteraad meer mogelijk om Rozet in gezond vaarwater te krijgen.

Fringer

Joris Kok
projectleider

“Joris Kok heeft een cruciale rol gespeeld in het organiseren en professionaliseren van het beheer en de exploitatie van Rozet in Arnhem. Mede dankzij zijn inzet is een bestuurlijke fusie tot stand gekomen en zijn belangrijke stappen gezet naar een meer zelfstandige en ondernemende culturele instelling”

Guus de Rijk – senior projectmanager Gemeente Arnhem

Publicatie

Handreiking Krachtige Cultuur Kernen (KCK)
door Joris Kok

De handreiking is primair bedoeld voor beleidsmedewerkers bij gemeenten, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op het in gang zetten van de realisatie van een succesvolle KCK.

Daarnaast biedt deze handreiking praktische inzichten voor directeur-bestuurders van organisaties die uitgedaagd worden om mee te doen aan een Krachtige Cultuur Kernen (KCK). De handreiking geeft een overzicht van de (nieuwe) zakelijke vraagstukken die zich bij de ontwikkeling van een Krachtige Cultuur Kern voordoen. Stuur een mail naar joris@fringe.works om een exemplaar te bestellen.

Exemplaar bestellen