Persoonlijke referenties

Klik op de naam van de Fringer om meer te lezen

Sinds een paar jaar ken ik via mijn werk bij het Leger des Heils Gerbrand Willemse. Een slimme, strategisch en robuuste adviseur. Daarnaast een openhartige en aardige peer, om het maar in het Brabants te schrijven. Gerbrand behoudt altijd wel het overzicht over complexe situaties en blijft dusdanig de vragen stellen waarvan -door deze te beantwoorden- je jezelf als het ware verder helpt. Gerbrand was een overkoepelend adviseur van een door VWS, voor zorgorganisaties, ingesteld ondersteuningsprogramma. Het programma moest wel ergens toe leiden! Gerbrand lukte het zeer goed om de chemie tussen de verschillende betrokkenen, door zijn vragen en adviezen, goed te houden. Hij schakelde eenvoudig tussen de verschillende opgeleide medewerkers en en passant voorzag hij mij van de nodige opbouwende reflectieve opmerkingen. Een strategische denker gericht op het verbeteren van de uitvoering die handelt vanuit wijsheid maar ook door zijn op kennis gebaseerd gezag.
– Hans-Martin Don
Algemeen directeur LJ&R (Leger Des Heils) Senator SP

Gerbrand heeft ons in een periode van grote druk op een fijne manier bijgestaan. Altijd aanwezig op de achtergrond. En op de voorgrond aanwezig en handelend toen het nodig was. Hij is rechtvaardig, to the point en analytisch.

– Karin Veltstra
Raad van bestuur Vivantes Ouderenzorg

Gerbrand heeft Karin Veltstra in de rol van strategisch adviseur ondersteund in de periode 2017-2019

Ik heb Gerbrand leren kennen als begeleider van onze intervisiegroep van zorgbestuurders. Met zijn belangstellende en humorvolle benadering weet hij bij elke bijeenkomst vanaf de start een open sfeer te creeren. Bij de bespreking van cases biedt hij structuur zonder zelf al te veel op de voorgrond te treden. Reflecties die hij geeft zijn scherp en toepasbaar. Daarbij heeft hij een natuurlijk gezag. Zijn bijdrage aan ons leerproces ervaar ik als zeer waardevol. Ik kan Gerbrand van harte aanbevelen.

– Bert Brouwer
Bestuurder Stichting Careander

Projecten van Gerbrand

“Joris heeft ons de afgelopen twee jaar begeleid bij de transitie van een organisatie met een ‘klassiek harkje’ naar een bruisend samenspel tussen zelforganiserende teams. In de verschillende fases van dit proces heeft Joris in meerdere rollen zijn meerwaarde getoond. Zo was hij betrokken bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden binnen het zittend management, het vormgeven van de houtskoolschets van de nieuwe organisatie, het samenstellen van het nieuwe directieteam én de uiteindelijke implementatie van wat CROW 3.0 is gaan heten. Joris’ kennis, ervaring en netwerk heeft ons als directie enorm vooruit geholpen. Dat hij zelf wist te schakelen tussen zijn rollen als vraagbaak, coach en programmamanager is razend knap. 

Rogier Rijkers, Zakelijk Directeur CROW

Joris Kok heeft ons als bestuur van onze jonge onderwijsorganisatie geholpen met het bepalen en beschrijven van ons strategisch beleid voor de komende vier jaar. Als niet-onderwijsmens heeft hij zich de materie snel eigen gemaakt en geholpen te verbinden en focussen waar nodig. Een knap stuk werk.

– Pieter-Jan Buhler
Lid College van Bestuur LiemersNovum

“Drie jaar lang samen mogen werken met Joris. Een betrokken mens met brede kennis en ervaring van veranderkundige opgaven binnen (netwerk)organisaties. Joris positief kritisch, gericht op samenwerking met een doel en analytisch en strategisch zeer sterk. Betrouwbaar, loyaal en integer. Een ervaren sparringspartner en een plezierige coach voor raad van bestuur en managementteam(leden)”

– Frank Kodden
Directeur bestuurder Zorggroep Oude en Nieuwe land tot 1 november 2019

“Joris Kok heeft de directie en management van de Baalderborg Groep gedurende half jaar begeleidt bij het versterken van de samenwerking om vervolgens betere en sneller teamresultaten te boeken. Joris brengt daarbij zijn eigen brede ervaring in, doet groepsinterventies, coacht individueel waar nodig en helpt je zo als directieteam stappen voor uit. Van harte aanbevolen”

Martin Kirchner – Bestuurder Baalderborg Groep

“Chantal Brouwer van Fringe heeft voor ons een onderzoek uitgevoerd naar onze gemeentelijke dienstverlening aan zelfstandigen (BBZ). Dit om erachter te komen waar we op zouden moeten anticiperen om zo toekomstbestendig mogelijk te zijn. Dit leverde een constructief kritisch rapport op met aanbevelingen die stuk voor stuk helder en toepasbaar geoperationaliseerd waren. Een rapport om direct mee aan de slag te gaan dus! Dat zijn we gaan doen en ook in deze fase was de begeleiding van Chantal zeer waardevol. Haar aanpak en werkwijze kenmerkt zich door een mix van inhoudelijke kennis, strategisch overzicht, een pragmatische blik en sterke kwaliteiten op het gebied van projectsturing. Chantal is een snelle denker en schakelaar die door haar verbindende kwaliteiten (en humor!) mensen aan het doel en de aanpak weet te binden – en dat ook nog in een prettig strak tempo. Een genoegen om met Chantal samen te werken!”
– Hanny Jansen
Unitmanager Werk, Gemeente Utrecht

“Vanaf begin 2019 is Koen Bekking binnen het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten als kwartiermaker aan de slag om de organisatie en uitvoering van het toezicht op complexe (provinciale) inrichtingen naar een hoger plan te tillen. Doel is een kwaliteitsverbetering, het bewerkstelligen van een meer gelijk speelveld binnen Gelderland en waar mogelijk een efficiencywinst bewerkstelligen door betere samenwerking tussen de omgevingsdiensten. Aangezien iedere omgevingsdienst een autonome organisatie is, met dito cultuur en werkwijzen is dit geen sinecure. Koen heeft te maken met een krachtenveld op verschillende niveaus: werkvloer, directie, bestuurlijk en tussen opdrachtgever-opdrachtnemer. De wijze waarop Koen belangen bij elkaar brengt en partijen meeneemt in het veranderproces kenmerkt zich door een groot enthousiasme, door een uitstekend gevoel voor de verschillende belangen en wat dit betekent voor de te hanteren strategie en een grote mate van flexibiliteit zonder uit koers te raken. Daarnaast doet hij wat hij zegt, werkt snel en zorgvuldig. Het traject is halverwege en we hebben er alle vertrouwen in dat Koen samen met ons het proces langs alle kuilen in de weg tot een goed einde brengt!”
– Annette Prent
Hoofd Handhaving ODRA

Bij CROW ondersteunt Martijn van Jole als teamcoach de teams in de transitie naar zelforganiserende teams. Door zijn enthousiasme en drive zorgt hij voor betrokkenheid in het team waarbij Martijn wel duidelijk aangeeft dat niet hij maar het team zelf aan de slag moet om de doelen te behalen.

Martijn weet door zijn ervaring wat hij wil bereiken. En juist door het delen van zijn eigen ervaringen krijg je als team een beter een beeld waar we naar toe moeten werken. En Martijn is heel duidelijk! Dat is ook heel prettig.

Barbara Hasselaar
– Community Manager CROW – Team Product en ontwikkeling

Martijn is een inspirerende teamcoach die goed kan luisteren en observeren (lichaamstaal, enthousiasme, betrokkenheid van iemand, etc.). Hij bewaakt het proces, proactief en direct, prikkelt mensen en bewaakt dat de afspraken SMART zijn voor het team en individu. Typische interventies van Martijn zijn: ”Wie is hier eigenaar van? Wie kan je helpen? Draagt dit bij aan het teamdoel?, etc.” Martijn doet dit op een enthousiaste manier en zodanig dat hij ieders aandacht heeft. Hij heeft er een scherp oog voor dat iedereen binnen het team is aangehaakt. Waakt bij besluitvorming dat iedereen hierin mee doet. Hij begeleidt het team zo, dat het team zichzelf ontwikkeld, naar een steeds beter zelforganiserend team.

Henk Kuipers, Producent Team RAW-CROW

Martijn vertelt graag, en kan ook goed luisteren. Hij schuwt niet om de confrontatie aan te gaan, met wel altijd met het beste voor ogen voor de persoon, het proces en de organisatie. Martijn is op zoek naar het ‘waarom’. Terwijl wij vaak op het ‘hoe’ en de processen blijven hangen, helpt Martijn te zoeken naar de redenen en oorzaken van het ‘waarom’. Door hier vervolgens op door te vragen, worden wij gedwongen hierover na te denken. Uiteindelijk levert dit het doorbreken van oude patronen op, met als doel efficiënter, eerlijker en uiteindelijk prettiger samen te werken.

– Ineke Westerbroek, Producent Team Openbare Ruimte CROW

Martijn helpt ons bij het inzichtelijk maken van knelpunten, waar we als team soms zonder het zelf te weten last van hebben. Knelpunten die ons belemmeren optimaal te werken als team en ons teamdoel te bereiken. Martijn creëert een veilige omgeving, waarin ieder teamlid zijn of haar inzicht, mening en gevoel in openheid deelt.

Martijn maakt voor mij en mijn team het verschil door ons uit de dagelijkse praktijk te trekken, een spiegel voor te houden en handvatten te geven waarmee we echt aan de slag kunnen en daarmee groeien en verbeteren.

– Marjolein Rooijmans, Uitgever Team Educatie CROW

Projecten van Martijn

“Barbara maakt met haar deskundige inbreng echt het verschil binnen het project. Vooral de wijze waarop ze in heel korte tijd intern en extern de juiste mensen bij het project heeft betrokken is een compliment waard. Een grote plus is dat zij kennis heeft van vastgoed én van cultuur.”

– Marieke Vossen, sectordirecteur Gemeente Meierijstad

“Planning, kosten, financiering, ontwerp, aanbesteding, het zijn slechts enkele begrippen waarmee u te maken krijgt als u een nieuwe werkomgeving gaat ontwikkelen. Door al die sores zou je bijna vergeten waar het eigenlijk om gaat: het creëren van een omgeving waarin de mens zich goed voelt en met plezier zijn werk doet. En zo de beste resultaten levert. Om dat te bereiken heb je een andere invalshoek nodig. Die van het creatieve soort. Niet gebonden aan conventies. Maar wel met oog voor de realiteit van budgetten en planningen.

Er zijn weinig projectleiders die naar huisvesting kunnen kijken zowel vanuit de beleving van de medewerker, als vanuit het belang van de organisatie. En daarin creatieve invalshoeken en oplossingen kunnen bieden. Een van de mensen die dat wel kan is Barbara de Leeuw. Ze heeft dat meermaals bewezen in verschillende projecten. Er loopt een rode draad door de resultaten die Barbara geboekt heeft: Tevredenheid.

Zowel bij de mensen die “in haar ideeën werken” als bij de opdrachtgevers. Ik heb ervaren dat mijn fantasie en het lef om het ‘anders’ te doen op de proef gesteld werden. Maar had het nooit anders gewild.” Paul van Gog, secretaris/algemeen directeur

(Barbara de Leeuw was projectleider bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis voor de gemeente Bronckhorst. Destijds werkte Paul van Gog als secretaris/algemeen directeur nauw met haar samen).

” je krijgt de klant die bij je past ” mits je je eigen missie en visie en doelgroep helder hebt. Dat je weet waar je voor staat en dat ook nog weet uit te stralen”. Na mijn eerste kennismaking met Barbara moest ik hieraan denken. De gedeelde bevlogenheid voor het ondernemerschap en de zakelijke energie die vrij kwam , maakte het gesprek al inspirerend. Ze vertelde over haar activiteiten: ik heb diverse gemeenten en organisaties begeleid met maatschappelijke vastgoedontwikkeling. En dan niet alleen de stenen, maar ook de ontwikkeling van de mensen die er moeten gaan werken. Ze vertelde het met enthousiasme, maar tegelijkertijd ook nuchter.

mr. HELENE SMIT (Barbara de Leeuw ontmoette haar destijds via een gezamenlijk contact).

Ik heb Barbara leren kennen als iemand die op een kordate, krachtige wijze gaat voor het doel dat we hadden gesteld: het realiseren van het innovatiecentrum op het Dru industriepark in Ulft. Een zeer complexe opgave. Iets creëren dat nog nergens bestaat met verschillende partijen met soms heel verschillende belangen: de gemeente, provincie, ondernemers, kunstenaars, onderwijsmensen en vrijwilligers.
Barbara was overtuigd van de grote meerwaarde en uniciteit van ICER. Ze straalde dat uit op een energieke wijze. Als verantwoordelijk portefeuillehouder kon ik er altijd van op aan dat ze deed wat we afspraken. En meer dan dat. Ze denkt een aantal stappen vooruit, anticipeert op mogelijke ontwikkelingen en verbreedde de horizon. Door haar volhardendheid is het gelukt ICER op tijd te openen en wel door de koning en de koningin! Een stevige basis voor verdere ontwikkeling was gelegd. – Hans Alberse

(Barbara de Leeuw werkte in opdracht van de gemeente als projectleider en kwartiermaker op het DRU Industriepark in Ulft waar Hans Alberse burgemeester was. Later werd zij daar de eerste directeur van de opgerichte stichting).

Projecten van Barbara